Grochów

Opis projektu

Tytuł projektu

Grochów

Projekt dotyczy doświadczania i postrzegania różnego rodzaju zmian: społecznych, ekonomicznych, materialnych, w przestrzeni miejskiej na przykładzie Grochowa. Interesował nas wąski obszar tego osiedla, a konkretnie okolice ul. Kawczej i placu Szembeka. Wybór tego miejsca związany był z zachodzącymi do kilku lat dynamicznymi przemianami urbanistycznymi tej okolicy. Dzięki rozmowom chciałyśmy poznać spojrzenie mieszkańców i stałych użytkowników tej przestrzeni na zmiany w otaczającej ich na co dzień rzeczywistości oraz sposoby pamiętania zachodzących w nim przemian, ich rola w biografiach mieszkańców.

Tematy i typy zmian, jakie stały się przedmiotem naszych badań, nie były założone z góry, zależało nam na tym, żeby zająć się przemianami wskazanymi przez rozmówców i zastanowic się nad tym, co oni sami odczuwają jako zmianę. Rozmowy pozwoliły nam też dostrzec wielość perspektyw związaną z usytuowaniem społecznym i wiekowym naszych rozmówców. Sednem projektu okazało się ukazanie zmian przestrzennych z perspektywy różnych podmiotów funkcjonujących w tym środowisku: osób starszych, młodzieży, dzieci; osób pracujacych w tej okolicy i mieszkańców; również aktorów nieludzkich – roślin, budynków, rzeczy.

Pytając o to, co zostało przeżyte jako zmiana w otoczeniu, dowiadywaliśmy się również, jakie elementy przestrzeni postrzegane są jako trwałe, jak pamiętane są przestrzenie minione i nieobecne już materialnie w tkance miejskiej, a także tego, jakie emocje są z nimi związane – jak podlegające zmianom przestrzenie są opisywane, wartościowane, jaką przypisuje im się rolę w przeszłości i współcześnie. Zwracałyśmy również uwagę na sposoby postrzegania i realnego oraz symbolicznego zagospodarowywania przez mieszkańców miejsc, których już nie ma i tych, które odbierane są jako nowe.

Projekt nie był skupiony wokół tradycyjnie pojmowanej historii Grochowa – jej przywoływanie (lub nie) stanowiło raczej nasze pytanie badawcze. Bardziej interesowała nas bliska przeszłość i moment, w którym pewien stan środowiska miejskiego dynamicznie przechodzi do historii. Rozmówców poszukiwałyśmy więc wśród osób, które są związane z interesującym nas terenem od około 10 lat. Ponieważ temat jest bardzo szeroki nie zawężałyśmy grupy rozmówców ani do mieszkańców z konkretnego przedziału czasowego, dzięki czemu można lepiej uchwycić różnorodne perspektywy, z jakich postrzega się to miejsce. Efektem projektu jest zbiór wywiadów, którym towarzyszą próby interpretacyjne (teksty i eseje przygotowane przez zespół badawczy). Planujemy także przygotowanie instalacji dźwiękowej w okolocach placu Szembeka, której materiałem będą nie tylko przeprowadzone wywiady, lecz także audiosfera Grochowa i dźwięki środowiska, w którym prowadzone były rozmowy. Instalacji będzie towarzyszyła dyskusja publiczna o sposobach postrzegania zmian w przestrzeni Grochowa przez mieszkańców i użytkowników tej przestrzeni.

Wywiady

odpowiada

Grochów – wywiad z J.B.-P.

odpowiada

Grochów – wywiad z P.P.

odpowiada

Grochów – wywiad z R.

odpowiada

Grochów – wywiad z M.G

odpowiada

Grochów – wywiad z K.M.

odpowiada

Gróchów – wywiad z A.D.

Artykuły

Interpretacje

Ada Tymińska

25 marca 2019 r.
Interpretacje

Justyna Szklarczyk

25 marca 2019 r.

Wykonawcy

bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort alanya escort antalya escort eskişehir escort mersin escort alanya escort