Lektury

Opis projektu

Tytuł projektu

Lektury

Praktyki lekturowe dzieci i młodzieży w PRL w perspektywie pamięci kulturowej

Celem naszego projektu jest wstępne zbadanie za pomocą metody historii mówionej zagadnienia praktyk lekturowych dzieci i młodzieży w Polsce Ludowej. Wychodząc z przekonania o znaczeniu recepcji dla refleksji nad historią literatury pragniemy zaproponować autorską ramę problemową, która pozwoli na zgromadzenie bardziej oddolnych głosów w procesie interpretacji kultury literackiej tego okresu. Nasze pytania ogniskują się wokół kategorii kulturowych takich jak: wiek, płeć, pochodzenie oraz instytucji społecznych: rodziny, szkoły, biblioteki. Chcemy tym sposobem dotrzeć do różnych aspektów relacyjności wpisanej w kwestię czytelnictwa jako elementu polityki kulturalnej, przyglądając się jej jednak z perspektywy jednostkowych praktyk, preferencji i aktów negocjacji.

Pytania są ramowo-strukturyzujące, wedle czterech osi: czas/miejsce/obieg książek/preferencje czytelnicze. Czas: wiek w przybliżeniu, kiedy pierwsze doświadczenia z czytaniem, wymiar instytucjonalny (szkoła? wcześniej?), indywidualne poszukiwania czytelnicze, czy się to zmieniało w czasie, jak rozwijało itd. Miejsce/obieg książek: skąd osoba pochodzi, gdzie dorastała (tu na ogół sam z siebie wychodzi background społeczny), czy były książki w domu, w bibliotece, w szkole; funkcjonowanie książek pomiędzy rówieśnikami, dorosłymi a dziećmi, członkami rodziny; czytanie samotnicze czy/i czytanie kolektywne Preferencje: ulubione książki, ważne książki, autorzy, gatunki itd. Wokół tych zagadnień będziemy organizować transkrypcje, dobierać ich fragmenty tak, aby można je było ułożyć na stronie w rodzaj mapy, która będzie mogła się rozwijać w każdym kierunku, jaki podyktuje dany wywiad, ale jednocześnie pozwoli może jakoś zobaczyć badane pole. Jeśli będzie zgoda, to nie widzimy problemu, żeby publikować wywiady audio w całości.

Wywiady

odpowiada

Lektury – wywiad 1

Artykuły

Notatki terenowe

Michalina Augusiak Klara Cykorz Sebastian Żbik

10 czerwca 2019 r.
Notatki terenowe

Klara Cykorz Michalina Augusiak Sebastian Żbik

10 czerwca 2019 r.
Interpretacje

Sebastian Żbik

10 czerwca 2019 r.

Wykonawcy

bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort alanya escort antalya escort eskişehir escort mersin escort alanya escort