Bunt

Artykuł

Solidarność i egalitarność

SOLIDARNOŚĆ I EGALITARNOŚĆ

Asumptem do powstania niniejszego tekstu jest tytuł wywiadu Katarzyny Bojarskiej z Susan Buck-Morss, autorką książki „Hegel, Haiti i historia uniwersalna”. Tekst podpisany jako „Solidarność w historii – ludzie i idee” możemy – a może powinniśmy – twórczo wykorzystać jako kategorię badawczo-analityczną. „Solidarność w historii” może być rozumiana bardzo szeroko w kontekście naszych badań. To zarówno odpowiedzialność zbiorowa Polaków, poczucie wspólnoty (tu: pokoleniowej, generacyjnej, państwowej, narodowej etc.), jak i wreszcie solidarność związkowa, wytworzona poprzez przynależność do organizacji zawodowych, państwowych i innych, odsyłająca w sposób oczywisty do historii NSZZ „Solidarność”, będącej dość trwałą cezurą dla dominującej narracji historycznej (także o buncie).

Narracje oral history będące nośnikami pamięci o buncie/zaangażowaniu są także świadectwem solidarności podmiotowej. Dzięki nim nadajemy historiom sprawczego charakteru, wychodząc poza ich materialność. Zebrane przez nas historie kontestacji rzadko kiedy połączone są z pamięcią rodzinną, zazwyczaj są budowane w kontekście wydarzeń politycznych/historycznych. W naszym projekcie solidarność to również zwrócenie się przeciwko narracji historii elit. Mam wrażenie, że poszukujemy wielu równorzędnych narracji, rozmawiamy z przedstawicielami wielu grup społecznych, o różnym pochodzeniu społecznym, wieku czy wykształceniu. To z kolei odsyła nas do egalitarności/egalitaryzmu. Jak ciekawie zauważa Piotr Filipkowski, „autobiograficzna historia mówiona (…)  jest dobrym miejscem – otwartym, egalitarnym, demokratycznym (…) na wydobywanie takiej granicznej podmiotowości pośród historycznych, kulturowych i społecznych przygodności. ”[1]. Owe przygodności są tutaj również inspirująco badawczo. Nierzadko w wywiadach dowiadujemy się, że podmiotowy bunt okazał się przygodny, wynikał z przypadku. Tu być może pomocna będzie lektura Rorty’ego „Przygodność, ironia i solidarność.[1] P. Filipkowski, Historia mówiona jako historia ratownicza: doświadczenie, opowieść, egzystencja, „Teksty Drugie” 2014, nr 4, s. 45.

bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort alanya escort antalya escort eskişehir escort mersin escort alanya escort