Pobierz podręcznik

Podręcznik
Opowiedziane. Historia mówiona w praktykach humanistycznych

Książkę tę uznać można za podręcznik oral history, który powinien nie tylko pomóc zorganizować i przeprowadzić konkretne projekty badawcze z wykorzystaniem tej metody, ale sprawdzi się także jako podstawa do refleksji i dyskusji nad tymi praktykami (na przykład w toku zajęć uniwersyteckich). Ujawnia bowiem cały szereg zalet, ale również problemów, trudności, dylematów, kontrowersji związanych z tą metodą. Pokazuje jej historię, ewolucję, wielość podejść i zastosowań – zarówno akademickich, jak i społecznych, w tym edukacyjnych czy terapeutycznych. Za wielką zaletę książki uważam także jej formę: przystępny język, który powinien być zrozumiały dla szerokiego grona odbiorców, a nie tylko dla hermetycznych grup akademików – co nie umniejsza wagi i głębi poruszanych zagadnień.

z recenzji prof. Joanny Wojdon

Grochów Szkoła Lektury Bunt

Projekt
Oral history w praktyce badawczej współczesnego humanisty

To projekt realizowany przez Instytut Kultury Polskiej (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego) oraz Instytut Historyczny (Wydział Historyczny UW) dzięki wsparciu Funduszu Innowacji Dydaktycznych w latach 2017/18 oraz 2018/19.

W ramach projektu przeprowadzone zostały interdyscyplinarne zajęcia dydaktyczne, wprowadzające w historię mówioną jako metodę pracy. Zrealizowano także kilka projektów badawczych, których efektem są nagrania relacji świadków historii oraz teksty – komentarze i opracowania. Rezultatem rocznej pracy jest również podręcznik Opowiedziane. Historia mówiona w praktykach humanistycznych, opracowany przez badaczki z Instytutu Kultury Polskiej UW – Agnieszkę Karpowicz, Martę Rakoczy i Małgorzatę Litwinowicz-Droździel.

bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort alanya escort antalya escort eskişehir escort mersin escort alanya escort